Usluge

Dom za stare pruža visoko kvalitetnu i stručnu uslugu našim korisnicima od strane lekara, socijalnog radnika, medicinskih sestara – negovateljica koje su obučene za rad sa starim i bolesnim licima. Od nege, higijene i ishrane, pa do radno-okupacione terapije i društvenog života – sve je osmišljeno u cilju pružanja kvalitetnih usluga, a sve da bi se naši korisnici osećali sigurno, komforno i zbrinuto.

Posebno se izdvajamo po tome što u okviru cene smeštaja  osiguravamo naše korisnike.

Usluge:

 • Trajniji smeštaj
 • Kratkotrajni smeštaj (dnevni, nedeljni, vikend)
 • Lekarski pregledi
 • Medicinska terapija
 • Usluge socijalnog rada
 • Okupacione terapije
 • Kulturne i zabavne aktivnosti
 • Osiguranje korisnika (povreda i smrtni slučaj)
 • Raznovrsna i kvalitetna ishrana uključujući i organsku hranu (tri obroka i dve užine)

Nega:

 • Medicinska briga i nadzor 24 sata
 • Medicinski tretman
 • Kupanje i presvlačenje zavisnih korisnika
 • Hranjenje zavisnih i pomoć poluzavisnim korisnicima
 • Pedikirske i frizerske usluge prema ličnom zahtevu
 • Brijanje i šišanje u okviru cene smeštaja

Socijalni rad sa starim licima na smeštaju usmeren je na rad sa korisnicima kroz odgovarajuću  procenu stanja i potreba na samom prijemu, određivanje stepena neophodne podrške, planiranje daljeg tretmana uz primenu metoda i tehnika savremenog socijalnog rada, kao i ostvarivanje i zaštitu njihovih prava i interesa.

Rad na pružanju podrške i pomoći  ostvaruje se kroz razgovor, savetovanje,adekvatan prihvat i pomoć pri  adaptaciji na novu sredinu, saradnju sa porodicom kroz očuvanje i podsticanje kontakata, saradnju sa drugim institucijama od  značaja za zdravstveni, socijalni i pravni status, ostvarivanje kontakata sa širim socijalnim okruženjem i uključivanje  korisnika u različite forme sociokulturne animacije koje moraju biti pravilno odabrane i dozirane i u skladu sa mogućnostima i interesovanjima korisnika.

Kroz individualni pristup potrebama svakog korisnika, humanim odnosom i pre svega strucnim tretmanom, trudimo se da nasim korisnicima pružimo dostojanstvenu starost.

Kroz širok spektar mogućnosti kroz okupacionu terapiju koja obuhvata kreativne, manuelne, socijalne, edukativne, rekreativne, kulturne i zabavne aktivnosti, svako od naših korisnika može da angažuje svoje stvaralačke sposobnosti koje doprinose većem zadovoljstvu i odvraćanju pažnje od bolesti i neželjenih stanja, kao i boljoj integraciji.

U tom cilju našim korisnicima su na raspolaganju adekvatan prostor i materijal za rad za izradu tapiserije, ručnih radova (heklanje, vez i štrikanje), dekupaža, origamija, enkaustike i ostalih slikarskih tehnika, gajenje cveća kao i literarno izražavanje. Igranje šaha, raznih društvenih igara, gledanje tv, slušanje muzike i šetnja parkom još su neki sadržaji koji upotpunjuju zadovoljstvo naših stanara.

Medicinska nega i pomoć su dostupne celodnevno svim našim korisnicima. Stručno osoblje brine o zdravlju korisnika vodeći računa kako o vitalnim funkcijama, tako i o njihovom psihičkom statusu, medicinskoj terapiji i rehabilitaciji, higijeni korisnika i dobroj balansiranosti ishrane.

Domski lekar vodi računa o zdravlju i opštem stanju korisnika, a po potrebi uz dogovor sa srodnicima poziva lekare i konsultante različitih specijalnosti.

U okviru redovnih zdravstvenih aktivnosti pružamo usluge pomoći tokom oporavka nakon bolničkog lečenja, merenja krvnog pritiska, merenja šećera u krvi, davanja infuzije, davanja injekcija, obrade i promene kanile, saniranja dekubitalnih rana, plasiranja katetera i drugo. Postoji mogućnost laboratorijskih kontrola.

Pored svakodnevne brige i neophodne nege stručni tim kroz različite aktivnosti nastoji da održi korisnikove potencijale što je duže moguće. To se naročito odnosi na Alchajmerovu bolest i demenciju. Takođe ističemo posvećenost korisnicima posle šloga i preloma kojima je potrebno podizanje, rehabilitacija i fizioterapeutski tretman.

U tom cilju Dom poseduje sva neophodna invalidska pomagala: eletrične krevete sa trapezom za nepokretne kako bi se bez napora korisnik podizao u željeni položaj (mogućnost podizanja i spuštanja kompletne platforme kreveta, podizanje uzglavlja I kolena), antidekubitne dušeke, električnu lift stolicu za nepokretne i polupokretne osobe koja povezuje prizemlje i sprat, hodalice, kolica…